THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 23
Số lượt truy cập: 11487716
QUẢNG CÁO
Tên tài liệu Download
Nghị định 11/2021/NĐ-CP Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức-cá nhân khai thác
Nghị định 07/2021/NĐ-CP Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025
Nghị định 10/2021/NĐ-CP Về quản lý chi phí đấu thấu xây dựng
Nghị định 03/2021/NĐ-CP Về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Nghị định 130/2020/NĐ-CP Về Kiểm soát tài sản - thu nhập của người có chúc vụ - quyền hạn trong cơ quan
Nghị định 100/2019/NĐ-CP Về Xử phạt vi phạm giao thông
Nghị định 90/2020/NĐ-CP Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Nghị định 112/2020/NĐ-CP Về Xử lý kỷ luật Cán bộ, Công chức, Viên chức
Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông
Nghị định 36 của CP về quản lý, sử dụng pháo
Nghị định 56 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em
Nghị định 88 về sửa dổi bổ sung một số điều của NĐ số 56/2015/NĐ-CP
Nghị định 71 của CP Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan
Nghị định 56 của CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Nghị định 29 của CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Nghị định 35 của CP về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức
Nghị định 04/2015/NĐ-CP Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Nghị định 115/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết 1 số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội bắt buộc
Nghị định 85/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động đối với lao động nữ
Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Nghị định 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê
Nghị định 29/2012/ND-CP Tuyển dụng viên chức
NGHỊ ĐỊNH 99/2005/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2005
Nghị định 42/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng
NĐ 43/2006/ND-CP quy định quy ềntự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế...
NĐ 35/2005/NĐ-CP về việc xử lý kỷ luật cán bộ công chứcTÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
™Hà Thị Thủy™
™Hà Thị Thủy™
Hiệu trưởng
Lê Quang Sáng
Lê Quang Sáng
P. Hiệu trưởng
Admin
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH THỦY, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882871 - Email: th_thanhthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com