GIỚI THIỆU
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Số người đang online: 198
  Số lượt truy cập: 10767860
  QUẢNG CÁO
  Tên tài liệu Download
  Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông
  Nghị định 36 của CP về quản lý, sử dụng pháo
  Nghị định 56 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em
  Nghị định 88 về sửa dổi bổ sung một số điều của NĐ số 56/2015/NĐ-CP
  Nghị định 71 của CP Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan
  Nghị định 56 của CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
  Nghị định 29 của CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
  Nghị định 35 của CP về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức
  Nghị định 04/2015/NĐ-CP Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
  Nghị định 115/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết 1 số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội bắt buộc
  Nghị định 85/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động đối với lao động nữ
  Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
  Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục
  Nghị định 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê
  Nghị định 29/2012/ND-CP Tuyển dụng viên chức
  NGHỊ ĐỊNH 99/2005/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2005
  Nghị định 42/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng
  NĐ 43/2006/ND-CP quy định quy ềntự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế...
  NĐ 35/2005/NĐ-CP về việc xử lý kỷ luật cán bộ công chức  TÌM KIẾM


  Hỗ trợ trực tuyến
  Hà Thị Thủy
  Hà Thị Thủy
  Hiệu trưởng
  Lê Quang Sáng
  Lê Quang Sáng
  P. Hiệu trưởng
  Quản trị
  Quản trị
  ĐĂNG NHẬP

  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  HÌNH ẢNH
  LIÊN KẾT WEBSITE


  TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH THỦY, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
  Điện thoại: 0232.3882871 - Email: th_thanhthuy@lethuy.edu.vn
  Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com