THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 18
Số lượt truy cập: 11466921
QUẢNG CÁO
 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC

Kế hoạch năm học 2019 - 2020

 

KẾ HOẠCH THÁNG

 

Tháng 8/2019

Kế hoạch

Đánh giá

Tháng 2/2020


Kế hoạch


- Đánh giá

Tháng 9/2019

Kế hoạch


Đánh giá

Tháng 3/2020

Kế hoạch


- Đánh giá 

Tháng 10/2019

Kế hoạch


Đánh giá

Tháng 4/2020

Kế hoạch


- Đánh giá

Tháng 11/2019

Kế hoạch


Đánh giá

Tháng 5/2020

Kế hoạch


Đánh giá

Tháng 12/2019

Kế hoạch


Đánh giá

Tháng 6/2020

Kế hoạch


- Đánh giá

Tháng 1/2020

Kế hoạch


Đánh giá

Tháng 7/2020

- Kế hoạch


- Đánh giá


KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 1

Từ 26/8 đến 30/8 năm 2019

Tuần 22

Từ 04/05 đến 09/05 năm 2020

Tuần 2

Từ 03/09 đến 07/09 năm 2019

Tuần 23

Từ 11/05 đến 16/05 năm 2020

Tuần 3

Từ  09/09 đến 13/09 năm 2019

Tuần 24

Từ 18/05 đến 23/05 năm 2020

Tuần 4

Từ 16/09 đến 20/09 năm 2019

Tuần 25

Từ 25/05 đến 30/05 năm 2020

Tuần 5

Từ 23/09 đến 27/09 năm 2019

Tuần 26

Từ 01/06 đến 06/06 năm 2020

Tuần 6

Từ 30/09 đến 04/10 năm 2019

Tuần 27

Từ 08/06 đến 13/06 năm 2020

Tuần 7

Từ 07/10 đến 11/10 năm 2019

Tuần 28

Từ 15/05 đến 20/05 năm 2020

Tuần 8

Từ 14/10 đến 18/10 năm 2019

Tuần 29

Từ 22/05 đến 27/05 năm 2020

Tuần 9

Từ 21/10 đến 25/10 năm 2019

Tuần 30

Từ     /  đến     /      năm 2020

Tuần 10

Từ 28/10 đến 01/11 năm 2019

Tuần 31

Từ     /  đến     /      năm 2019

Tuần 11

Từ 04/11 đến 08/11 năm 2019

Tuần 32

Từ     /  đến     /      năm 2019

Tuần 12

Từ 11/11 đến 15/11 năm 2019

Tuần 33

Từ     /  đến     /      năm 2019

Tuần 13

Từ 18/11 đến 22/11 năm 2019

Tuần 34

Từ     /  đến     /      năm 2019

Tuần 14

Từ 25/11đến 29/11năm 2019

Tuần 35

Từ     /  đến     /      năm 2019

Tuần 15

Từ 02/12 đến 06/12 năm 2019

Tuần 36

Từ     /  đến     /      năm 2019

Tuần 16

Từ 09/12 đến 13/12 năm 2019

Tuần 37

Từ     /  đến     /      năm 2019

Tuần 17

Từ 16/12 đến 20/12 năm 2019

Tuần 38

Từ     /  đến     /      năm 2019


Tuần 18

Từ 23/12 đến 27/12 năm 2019

Tuần 39

Từ     /  đến     /      năm 2019

Tuần 19

Từ 06/01 đến 10/01 năm 2020

Tuần 40

Từ     /  đến     /      năm 2019

Tuần 20

            Từ 13/01 đến 17/01 năm 2020                      

Tuần 41

              Từ     /  đến     /      năm 2019                  

Tuần 21

Từ 20/01 đến 03/02 năm 2020  
Tuần 42

Từ      /     đến     /   năm 2019

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
™Hà Thị Thủy™
™Hà Thị Thủy™
Hiệu trưởng
Lê Quang Sáng
Lê Quang Sáng
P. Hiệu trưởng
Admin
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH THỦY, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882871 - Email: th_thanhthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com