THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 93
Số lượt truy cập: 8986176
QUANG CÁO
***Đề cương ôn tập Khối 1
* Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 1 - Đề 10 (ngày 20-25/04/2020)

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 1 - Đề 7

 * Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 1 - Đề 6

* Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 1 - Đề 9

* Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 1 - Đề 8

* Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 1 - Đề 7

* Phiếu ôn tập môn Toán khối 1

* Phiếu ôn tập Đọc khối 1 

* Phiếu ôn tập Vần khối 1

* Phiếu ôn tập Âm khối 1

* Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 1 - đề 5+6

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 1 - đề 5

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 1 - đề 4

* Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 1 - đề 4

* Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 1 - đề 3

* Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 1 - đề 2

* Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 1 tuần 21

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 1 - đề 3

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 1 - unit 10

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 1 - unit 9Lên đầu trang
***Đề cương ôn tập Khối 2
* Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 2 - đề 8

* Đề cương ôn tập môn Toán khối 2 - đề 8

* Đề cương ôn tập môn Toán khối 2 - (ngày 27-30/4/2020)

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 2 (ngày 27-30/4/2020)

* Đề cương ôn tập môn Toán khối 2 - (ngày 20-25/4/2020)

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 2 (ngày 20-25/4/2020)

* Đề cương ôn tập môn Toán khối 2 (ngày 20-25/4/2020)

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 2 - Đề 7

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 2 - Đề 6

* Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 2 (ngày 13-17/4/2020)

* Đề cương ôn tập môn Toán khối 2 - Đề 6

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 2 - Đề 6

* Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 2 - Đề 5

* Đề cương ôn tập môn Toán khối 2 - đề 5

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 2 - đề 5

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 2 - đề 4

* Đề cương ôn tập môn Toán  khối 2 - đề 4

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 2 - đề 4

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 2 - đề 3

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 2 - đề 2

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 2 - đề 1

* Đề cương ôn tập môn Toán khối 2 - đề 3

* Đề cương ôn tập môn Toán khối 2 - đề 2

* Đề cương ôn tập môn Toán khối 2 - đề 1

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 2 - đề 3

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 2 - unit 12

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 2 - unit 11


Lên đầu trang
***Đề cương ôn tập Khối 3
* Đề cương ôn tập môn Toán-Tiếng Việt khối 3 (ngày 27-30/04/2020)

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 3 (ngày 20-25/04/2020)

* Đề cương ôn tập môn Toán khối 3 (ngày 20-25/04/2020)

* Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 3 (ngày 13-17/04/2020)

* Đề cương ôn tập môn Toán khối 3 (ngày 11/04/2020)

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 3 - unit 9+ 10

* Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 3 (ngày 6/4/2020)

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 3 - đề 5+6

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 3 - đề 3+4

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 3 - unit 10

* Bài ôn tập luyện từ và câu khối 3

* Hệ thống kiến thức đến tuần 21 môn Toán khối 3 - đề 6+7

* Đề cương ôn tập môn Toán khối 3 - đề 4+5

* Đề cương ôn tập môn Toán khối 3 - đề 3

* Đề cương ôn tập môn Toán khối 3 - đề 2

* Đề cương ôn tập môn Toán khối 3 - đề 1

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 3 - đề 2

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 3 - đề 1

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 3 
Lên đầu trang
***Đề cương ôn tập Khối 4
* Đề cương ôn tập môn Toán khối 4 - Đề 11+12

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 4 - đề 6 (ngày 20-25/04/2020)

* Đề cương ôn tập môn Toán khối 4 - Đề 9+10 (ngày 20-25/04/2020)

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 4 - đề 5

* Đề cương ôn tập môn Toán khối 4 - Đề 7+8

* Bài test unit 9 + 10 khối 4

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 4 - unit 9 + 10

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 4 - Đề 4

* Đề cương ôn tập môn Toán khối 4 - đề 5+6 

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 4 - unit 10

* Đề cương ôn tập môn Khoa học khối 4

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 4 đề 3

* Đề cương ôn tập môn Sử+Địa khối 4

* Đề cương ôn tập môn Toán khối 4 đề 3+4

* Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 4

* Đề cương ôn tập môn Toán khối 4 tuần 20+21

* Đề cương ôn tập môn Toán khối 4 tuần 19

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 4
Lên đầu trang
***Đề cương ôn tập Khối 5
* Bài tập củng cố môn Tiếng Anh khối 5 unit 3

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 5 unit 3+4

* Đề cương ôn tập môn Khoa học khối 5 (ngày 27-30/4/2020)

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 5 (ngày 27-30/4/2020)

* Đề cương ôn tập môn Toán khối 5 (ngày 27-30/4/2020)

* Đề cương ôn tập môn Khoa học khối 5 (ngày 20-25/4/2020)

* Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 5 (ngày 20-25/4/2020)

* Đề cương ôn tập môn Khoa học khối 5 (ngày 13-17/4/2020)

* Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 5 (ngày 13-17/4/2020)

* Bài tập củng cố môn Tiếng Anh khối 5 - unit 2

* Bài tập củng cố môn Tiếng Anh khối 5 - unit 1

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 5 unit 1+2

* Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 5 - đề 5

* Đề cương ôn tập môn Khoa học khối 5 - đề 2

* Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 5 - đề 4

* Bài tập củng cố kiến thức môn Tiếng Anh khối 5 unit 8

* Bài tập củng cố kiến thức môn Tiếng Anh khối 5 unit 7

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 5 unit 7+8

* Đề cương ôn tập môn Khoa học khối 5 - đề 1

* Đề cương ôn tập môn Sử+Địa khối 5

* Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 5 - đề 3

* Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 5 - đề 2

* Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 5 - đề 1

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 5 unit 12

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 5 unit 11

* Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 5 unit 9+10

* Bài tập củng cố kiến thức môn Tiếng Anh khối 5 unit 9

* Bài tập củng cố kiến thức môn Tiếng Anh khối 5 unit 10

* Bài tập củng cố kiến thức môn Tiếng Anh khối 5 unit 11+12

Lên đầu trang
* Bài ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 các lớp Tiểu học
Lên đầu trang
* Các bài ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 4
Lên đầu trang
* Hệ thống học trực tuyến Vioedu
Lên đầu trang
* Các bài ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 5
Lên đầu trang
* Các bài ôn tập môn Tiếng Anh khối 5
Lên đầu trang
* Các bài ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 2
Lên đầu trang
* Các bài ôn tập môn Toán - Tiếng Việt lớp 1B
Lên đầu trang
* Các bài ôn tập môn Toán - Tiếng Việt lớp 1A
Lên đầu trang
* Các bài ôn tập môn Tiếng Anh khối 3
Lên đầu trang
* Các bài ôn tập môn Tiếng Anh khối 4
Lên đầu trang
* Các bài ôn tập môn Toán - Tiếng Việt lớp 3B
Lên đầu trang
* Các bài ôn tập môn Toán - Tiếng Việt lớp 5A
Lên đầu trang
* Bài tập Tiếng Anh nâng cao lớp 5
Lên đầu trang
* Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 số 2
Lên đầu trang
* Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 số 3
Lên đầu trang
* Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 số 4
Lên đầu trang
* Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 số 5
Lên đầu trang
* Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 số 6
Lên đầu trang
* Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 số 7
Lên đầu trang
* Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 số 8
Lên đầu trang
* Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 số 9
Lên đầu trang
* Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 số 10
Lên đầu trang
* Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 số 11
Lên đầu trang
* Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 số 12
Lên đầu trang
* Bài tập ở nhà môn Tiếng Anh khối 1 - 5
Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hà Thị Thủy
Hà Thị Thủy
Hiệu trưởng
Lê Quang Sáng
Lê Quang Sáng
P.Hiệu trưởng
Phạm Thị Hiên
Phạm Thị Hiên
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH THỦY
Địa chỉ: Xã Thanh Thủy - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0523.882871 * Email: th_thanhthuy@lethuy.edu.vn