GIỚI THIỆU
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Số người đang online: 101
  Số lượt truy cập: 10523010
  QUẢNG CÁO
  ***Đề cương ôn tập Khối 1
  * Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 1 - Đề 10 (ngày 20-25/04/2020)

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 1 - Đề 7

   * Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 1 - Đề 6

  * Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 1 - Đề 9

  * Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 1 - Đề 8

  * Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 1 - Đề 7

  * Phiếu ôn tập môn Toán khối 1

  * Phiếu ôn tập Đọc khối 1 

  * Phiếu ôn tập Vần khối 1

  * Phiếu ôn tập Âm khối 1

  * Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 1 - đề 5+6

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 1 - đề 5

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 1 - đề 4

  * Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 1 - đề 4

  * Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 1 - đề 3

  * Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 1 - đề 2

  * Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 1 tuần 21

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 1 - đề 3

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 1 - unit 10

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 1 - unit 9  Lên đầu trang
  ***Đề cương ôn tập Khối 2
  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 2 - đề 8

  * Đề cương ôn tập môn Toán khối 2 - đề 8

  * Đề cương ôn tập môn Toán khối 2 - (ngày 27-30/4/2020)

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 2 (ngày 27-30/4/2020)

  * Đề cương ôn tập môn Toán khối 2 - (ngày 20-25/4/2020)

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 2 (ngày 20-25/4/2020)

  * Đề cương ôn tập môn Toán khối 2 (ngày 20-25/4/2020)

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 2 - Đề 7

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 2 - Đề 6

  * Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 2 (ngày 13-17/4/2020)

  * Đề cương ôn tập môn Toán khối 2 - Đề 6

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 2 - Đề 6

  * Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 2 - Đề 5

  * Đề cương ôn tập môn Toán khối 2 - đề 5

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 2 - đề 5

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 2 - đề 4

  * Đề cương ôn tập môn Toán  khối 2 - đề 4

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 2 - đề 4

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 2 - đề 3

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 2 - đề 2

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 2 - đề 1

  * Đề cương ôn tập môn Toán khối 2 - đề 3

  * Đề cương ôn tập môn Toán khối 2 - đề 2

  * Đề cương ôn tập môn Toán khối 2 - đề 1

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 2 - đề 3

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 2 - unit 12

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 2 - unit 11


  Lên đầu trang
  ***Đề cương ôn tập Khối 3
  * Đề cương ôn tập môn Toán-Tiếng Việt khối 3 (ngày 27-30/04/2020)

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 3 (ngày 20-25/04/2020)

  * Đề cương ôn tập môn Toán khối 3 (ngày 20-25/04/2020)

  * Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 3 (ngày 13-17/04/2020)

  * Đề cương ôn tập môn Toán khối 3 (ngày 11/04/2020)

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 3 - unit 9+ 10

  * Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 3 (ngày 6/4/2020)

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 3 - đề 5+6

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 3 - đề 3+4

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 3 - unit 10

  * Bài ôn tập luyện từ và câu khối 3

  * Hệ thống kiến thức đến tuần 21 môn Toán khối 3 - đề 6+7

  * Đề cương ôn tập môn Toán khối 3 - đề 4+5

  * Đề cương ôn tập môn Toán khối 3 - đề 3

  * Đề cương ôn tập môn Toán khối 3 - đề 2

  * Đề cương ôn tập môn Toán khối 3 - đề 1

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 3 - đề 2

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 3 - đề 1

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 3 
  Lên đầu trang
  ***Đề cương ôn tập Khối 4
  * Đề cương ôn tập môn Toán khối 4 - Đề 11+12

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 4 - đề 6 (ngày 20-25/04/2020)

  * Đề cương ôn tập môn Toán khối 4 - Đề 9+10 (ngày 20-25/04/2020)

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 4 - đề 5

  * Đề cương ôn tập môn Toán khối 4 - Đề 7+8

  * Bài test unit 9 + 10 khối 4

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 4 - unit 9 + 10

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 4 - Đề 4

  * Đề cương ôn tập môn Toán khối 4 - đề 5+6 

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 4 - unit 10

  * Đề cương ôn tập môn Khoa học khối 4

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 4 đề 3

  * Đề cương ôn tập môn Sử+Địa khối 4

  * Đề cương ôn tập môn Toán khối 4 đề 3+4

  * Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 4

  * Đề cương ôn tập môn Toán khối 4 tuần 20+21

  * Đề cương ôn tập môn Toán khối 4 tuần 19

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 4
  Lên đầu trang
  ***Đề cương ôn tập Khối 5
  * Bài tập củng cố môn Tiếng Anh khối 5 unit 3

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 5 unit 3+4

  * Đề cương ôn tập môn Khoa học khối 5 (ngày 27-30/4/2020)

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt khối 5 (ngày 27-30/4/2020)

  * Đề cương ôn tập môn Toán khối 5 (ngày 27-30/4/2020)

  * Đề cương ôn tập môn Khoa học khối 5 (ngày 20-25/4/2020)

  * Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 5 (ngày 20-25/4/2020)

  * Đề cương ôn tập môn Khoa học khối 5 (ngày 13-17/4/2020)

  * Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 5 (ngày 13-17/4/2020)

  * Bài tập củng cố môn Tiếng Anh khối 5 - unit 2

  * Bài tập củng cố môn Tiếng Anh khối 5 - unit 1

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 5 unit 1+2

  * Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 5 - đề 5

  * Đề cương ôn tập môn Khoa học khối 5 - đề 2

  * Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 5 - đề 4

  * Bài tập củng cố kiến thức môn Tiếng Anh khối 5 unit 8

  * Bài tập củng cố kiến thức môn Tiếng Anh khối 5 unit 7

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 5 unit 7+8

  * Đề cương ôn tập môn Khoa học khối 5 - đề 1

  * Đề cương ôn tập môn Sử+Địa khối 5

  * Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 5 - đề 3

  * Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 5 - đề 2

  * Đề cương ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 5 - đề 1

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 5 unit 12

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 5 unit 11

  * Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh khối 5 unit 9+10

  * Bài tập củng cố kiến thức môn Tiếng Anh khối 5 unit 9

  * Bài tập củng cố kiến thức môn Tiếng Anh khối 5 unit 10

  * Bài tập củng cố kiến thức môn Tiếng Anh khối 5 unit 11+12

  Lên đầu trang
  * Bài ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 các lớp Tiểu học
  Lên đầu trang
  * Các bài ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 4
  Lên đầu trang
  * Hệ thống học trực tuyến Vioedu
  Lên đầu trang
  * Các bài ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 5
  Lên đầu trang
  * Các bài ôn tập môn Tiếng Anh khối 5
  Lên đầu trang
  * Các bài ôn tập môn Toán - Tiếng Việt khối 2
  Lên đầu trang
  * Các bài ôn tập môn Toán - Tiếng Việt lớp 1B
  Lên đầu trang
  * Các bài ôn tập môn Toán - Tiếng Việt lớp 1A
  Lên đầu trang
  * Các bài ôn tập môn Tiếng Anh khối 3
  Lên đầu trang
  * Các bài ôn tập môn Tiếng Anh khối 4
  Lên đầu trang
  * Các bài ôn tập môn Toán - Tiếng Việt lớp 3B
  Lên đầu trang
  * Các bài ôn tập môn Toán - Tiếng Việt lớp 5A
  Lên đầu trang
  * Bài tập Tiếng Anh nâng cao lớp 5
  Lên đầu trang
  * Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 số 2
  Lên đầu trang
  * Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 số 3
  Lên đầu trang
  * Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 số 4
  Lên đầu trang
  * Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 số 5
  Lên đầu trang
  * Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 số 6
  Lên đầu trang
  * Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 số 7
  Lên đầu trang
  * Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 số 8
  Lên đầu trang
  * Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 số 9
  Lên đầu trang
  * Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 số 10
  Lên đầu trang
  * Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 số 11
  Lên đầu trang
  * Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 số 12
  Lên đầu trang
  * Bài tập ở nhà môn Tiếng Anh khối 1 - 5
  Lên đầu trang
  TÌM KIẾM


  Hỗ trợ trực tuyến
  Hà Thị Thủy
  Hà Thị Thủy
  Hiệu trưởng
  Lê Quang Sáng
  Lê Quang Sáng
  P. Hiệu trưởng
  Quản trị
  Quản trị
  ĐĂNG NHẬP

  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  HÌNH ẢNH
  LIÊN KẾT WEBSITE


  TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH THỦY, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
  Điện thoại: 0232.3882871 - Email: th_thanhthuy@lethuy.edu.vn
  Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com